top of page

ספרים מכתביו

  • שנת לידה: 2018, סיפור קצר (באתר יקום תרבות)

  • סאדו-מאזו בארץ הקודש, סיפור קצר בעשרה פרקים (פורסם באתר פרויקט הסיפור הקצר, 2017)

  • לב של אבן, סיפור קצר מתוך "תל של אביב" (פורסם באתר פרויקט הסיפור הקצר, 2017).

  • האבן, סיפור קצר מתוך "תל של אביב" (פורסם ב"נקודתיים", 2011).

  • יתוש, סיפור קצר מתוך "תל של אביב", (פורסם באתר פרויקט הסיפור הקצר, 2022).

  • העיר ש', באתר הארץ, מתוך "13 הסיפורים הטובים לשנת 2004"

bottom of page